BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
ZBIORY SPECJALNE
Kontrast

Pomerania XIIII nova tabvla /

2219
Artopaeus, Petrus
[Petrus Artopaeus].
[Skala ok. 1:1 000 000].
[Basel : Sebastian Henricpetri, 1552].
1 mapa (2 s.) : drzeworyt z napisami drukowanymi topograficzne, 38 x 28 cm, wymiar ark. 39 x 31 cm.
Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego. Opis mapy w: Pomorze i Szczecin na dawnych mapach, planach i widokach : katalog wystawy / M. Stelmach, poz. 2. Ark. został zamieszczony w łacińskim wydaniu dzieła Claudiusa Ptolemeusa pt.: Geographia Clavdii Ptole=maei Alexandrini, ... libri VIII w 1552 r. Tłumaczem tego dzieła był Sebastian Műnster, a wydawcą jego pasierb Heinrich Petri. Autor mapy, Petrus Artopaeus, znany jest również w literaturze pod nazwiskiem Becker. Mapa przedstawia obszar od wyspy Rugii na zachodzie aż po Hel na wschodzie, a na południu sięga linii Bad Freienwalde-Tuchola-Chełmno. Granice Pomorza zaznaczono linią kropkowaną. Autor naniósł sieć rzeczną oraz najważniejsze miejscowości. Przedstawił również wzgórza, ale ich lokalizacja odbiega znacznie od rzeczywistości. Mapa została opatrzona 9 herbami ziem pomorskich należących do Księstwa Pomorskiego. W prawym dolnym rogu zamieszczono tekst informujący o Pomorzu Gdańskim. Zaopatrzona została również w ramki ze współrzędnymi (nie geograficznymi). Na odwrocie arkusza, w ozdobnej ramce, zamieszczono ogólny opis Pomorza oraz wymieniono ważniejsze miasta tego regionu.
Petri, Heinrich (1508-1579). Druk.Księstwo Pomorskie -- mapy -- 16 w.
Pomorze Zachodnie -- mapy -- 16 w.

Rodzaj dokumentu:
Mapa

http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/docmetadata?id=1758&from=&dirids=1&ver_id=1798&lp=1&QI=!5FF30B187DCF632FD35EE6A8F569F024-66 

1

2219

Egzemplarz
miejsce sygnatura
ZS Biblioteka Główna Zbiory Specjalne
Syg.K.1106N
K.1106