BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
ZBIORY SPECJALNE
Kontrast

Dissegno di Stettin in Pomerania assediato et attaccato dall' Armi Imperiali alli 29 di settembre sino alli 15. di Nouembre 1659 /

2211
Gualdo Priorato, Galeazzo
[Galeazzo Gualdo Priorato].
[Vienna : b.w., 1670].
1 mapa : miedzioryt ; 39 x 30 cm, wymiar ark. 43 x 33 cm.
Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego. Opis mapy w: Pomorze i Szczecin na dawnych mapach, planach i widokach, poz. 101. Ark. pochodzi z 3-tomowego dzieła: Historia di Lepoldo Cesare..., którego autorem był historyk cesarski Galeazzo Gualdo Priorato. W tym dziele znajdowało się 112 miedziorytów, w tym plan oblężenia garnizonu szwedzkiego w Szczecinie przez wojska cesarskie, polskie i brandenburskie jesienią 1659 r. Na planie pokazano rozmieszczenie tych wojsk oraz umieszczono objaśnienia w legendzie. Na mapie dokładnie zaznaczono umocnienia twierdzy Szczecin ze szkicem kwartałów zabudowy, portem oraz ważniejszymi budowlami (Zamek Książąt Pomorskich, kościoły Najświętszej Marii Panny, św. Jakuba, św. Jana).Twierdze i fortyfikacje miejskie -- mapy -- 17 w. -- Niemcy
Twierdze i fortyfikacje miejskie -- mapy -- Polska
Oblężenie Szczecina 1659 r. -- mapy -- 17 w.
Szczecin (woj. zachodniopomorskie) -- mapy -- 17 w.
Twierdza Szczecin -- mapy -- 17 w.

Rodzaj dokumentu:
Mapa

http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/docmetadata?id=1382&from=&dirids=1&ver_id=1417&lp=1&QI=!0B2 

1

2211

Egzemplarz
miejsce sygnatura
ZS Biblioteka Główna Zbiory Specjalne
Syg.K.1542N
K.1542