BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
ZBIORY SPECJALNE
Kontrast

Caerte van de Zee custe vant Landt te Pomeren also tselfde in zijn weesen enn gedaente is, Orae maritimae Ducatus Pomeraniae accuratissima descriptio /

2209
Aldus verhoont enn doet hem op Tlandt van Pomeren, alsmen van Bornholm op Reescol aencompt, enn beneffens landt zeijlende is tot Rijgsche hooft toe, twe mijlen van v. legghende
Waghenaer, Lucas Janszoon
Luca Ioannis aurigarius Autore ; Ioannes a Doetecum, fecit.
[Skala ok. 1:500 000].
[Leiden : Christophe Plantin, 1586].
1 mapa (2 s.) : miedzioryt, ręcznie kolor. ; 51 x 33 cm, wymiar ark. 55 x 41 cm.
Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego. Opis mapy w: Pomorze i Szczecin na dawnych mapach, planach i widokach : katalog wystawy / M. Stelmach, poz. 84. Ark. pochodzi z atlasu w jęz. łac. L. J. Waghenaera pt.: Spieghel der Zeevaerdt... z 1586 r. Obejmuje ona obszar wybrzeża Bałtyku od Kołobrzegu po Rozewie i Puck. Zaznaczone są ważniejsze miejscowości : Kołobrzeg, Koszalin, Darłowo, Słupsk, Łeba, Żarnowiec, Puck i Hel oraz trudny do zidentyfikowania - Hackelberch. Na wybrzeżu oznaczono Wzgórza Chełmskie oraz Rowokół. Mapa prezentuje ubogą sieć hydrograficzną. Ujścia rzek wyrysowano podwójną linią, oznaczając jedynie Radew, Wieprzę, Słupię i Łebę, nie uwzględniono jezior przybrzeżnych. U góry arkusza autor narysował profil rzeźby wybrzeża Bałtyku, ułatwiający identyfikację lądu oglądanego z pokładu żaglowca. Na odwrocie mapy zamieszczono tekst opisujący wybrzeże Bałtyku, podano odległości pomiędzy poszczególnymi miastami. Wymieniony został także Szczecin jako najważniejsze miasto Pomorza.
Doetecum, Joannes van ( -1600). Ryt.Bałtyk (wybrzeże) -- mapy morskie -- 16 w. -- Polska
Bornholm (Dania) -- mapy morskie -- 16 w.

Rodzaj dokumentu:
Mapa

http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/docmetadata?id=674&from=&dirids=1&ver_id=687&lp=1&QI=!30E4F 

1

2209

Egzemplarz
miejsce sygnatura
ZS Biblioteka Główna Zbiory Specjalne
Syg.K.1529N
K.1529