BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
ZBIORY SPECJALNE
Kontrast

Biuletyn Informacyjny Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Region Środkowo-Wschodni /

red. zespół.
Lublin : NSZZ "Solidarność" Region Środkowo-Wschodni, 1980-1981.
Niereg.
[R. 1], nr 1 (16.X.1980) - [R. 2], nr 58 (30.XI.[19]81)
Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Region Środkowo-Wschodni. []
Po wprowadzeniu stanu wojennego pismo przestało się ukazywać. Wznowione jako wyd. wojenne już 22.01.1982 r. nawiązało kolejnym rocznikiem do edycji sprzed stanu wojennego. 1980, nr 3-5, 7-9 (8.12 - 20.12.)
Tyt. w kolofonie : Solidarność" Region Środkowo-Wschodni. - Region Środkowo-Wschodni : biuletyn związkowy NSZZ "Solidarność". - Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego.
Zmiana red. w nr 5, 7, 9 : Ewa Kowalska i in.
1981, nr 10-25, 27-45, 47/48, 48-55, 56-58 (6.01. - 30.XI.)
Uwaga : nr 13, 14 = dodatek nadzwyczajny
Zmiana tyt. w nr 29-32 : Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Region Środkowo-Wschodni.
Zmiana tyt. w nr 33-34 : "Solidarność" Region Środkowo-Wschodni.
Zmiana tyt. w nr 35-43 : Biuletyn Związkowy NSZZ "Solidarność" Region Środkowo-Wschodni.
Zmiana tyt. w nr 44-55 : Wprost : Biuletyn Związkowy.
Zmiana tyt. w nr 56-58 : Biuletyn Informacyjny Regionu Środkowo-Wschodniego
Zmiana w kolofonie od nr 44 : biuletyn związkowy NSZZ "Solidarność" Region Środkowo-Wschodni.
Zmiana red. w nr 10-28, 37/38-54 : Ewa Kowalska i in.
Zmiana red. w nr 29 : Wacław Biały i in.
Zmiana red. w nr 30 : Danuta Winiarska i in.
Zmiana red. w nr 32 : Cezary Listkowski i in.
Zmiana red. w nr 35 : Stanisław Jan Królik i C.Listkowski.
Zmiana red. w nr 36-54 : p.o.red.nacz. C.Listkowski.
Zmiana red. od nr 55 : zespół ; red. nacz. Zdzisław Bradel.
Zmiana formatu od nr 23 : 30 cm.NSZZ "Solidarność" - Region Środkowo-Wschodni

Rodzaj dokumentu:
Czasopismo podziemne

1

15

Egzemplarz
miejsce sygnatura
ZS Biblioteka Główna Zbiory Specjalne CZP.132