BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
ZBIORY SPECJALNE
Kontrast

    Beschreibung des Landts Pomern : sampt allen Herzogthumben : Graueschafften unf fürnemmen Stetten darin gelegen / [Petrus Artopaeus]. .     [Basel : Henrich Petri, 1550]. - 1 mapa (2 s.) : drzeworyt z napisami drukowanymi typograficznie ; 38 x 20 cm, wymiar ark. 42 x 35 cm.

   
Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego. Opis mapy w: Pomorze i Szczecin na dawnych mapach, planach i widokach : katalog wystawy / M. Stelmach, poz. 1. Ark. pochodzi z dzieła Sebastiana Műnstera : Cosmographei oder beschreibung aller länder..., 1550 r. Autor mapy - Petrus Artopaeus, znany jest również w literaturze pod nazwiskiem Becker. Jt. pierwszy samodzielny obraz Pomorza. Mapa przedstawia obszar od wyspy Rugii na zachodzie aż po Hel na wschodzie, a na południu sięga linii Bad Freienwalde-Tuchola-Chełmno. Granice Pomorza zaznaczono linią kropkowaną. Autor naniósł sieć rzeczną oraz najważniejsze miejscowości. Przedstawił również wzgórza, ale ich lokalizacja odbiega znacznie od rzeczywistości. Mapa została opatrzona 9 herbami ziem pomorskich należących do Księstwa Pomorskiego. Autor przestawił herby Księstwa Rugijskiego i Ziemi Bardowskiej. W prawym dolnym rogu zamieszczono tekst informujący o Pomorzu Gdańskim. Na odwrocie ark. autor umieścił fragment drzewa genealogicznego książąt pomorskich i wschodniopomorskich oraz dzieje biskupstwa kamieńskiego (do końca XV w.).