BG US  START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  SCHOWEK
ZBIORY SPECJALNE
Kontrast

    Dissegno di Stettin in Pomerania assediato et attaccato dall' Armi Imperiali alli 29 di settembre sino alli 15. di Nouembre 1659 / [Galeazzo Gualdo Priorato]. .     [Vienna : b.w., 1670]. - 1 mapa : miedzioryt ; 39 x 30 cm, wymiar ark. 43 x 33 cm.

   
Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego. Opis mapy w: Pomorze i Szczecin na dawnych mapach, planach i widokach, poz. 101. Ark. pochodzi z 3-tomowego dzieła: Historia di Lepoldo Cesare..., którego autorem był historyk cesarski Galeazzo Gualdo Priorato. W tym dziele znajdowało się 112 miedziorytów, w tym plan oblężenia garnizonu szwedzkiego w Szczecinie przez wojska cesarskie, polskie i brandenburskie jesienią 1659 r. Na planie pokazano rozmieszczenie tych wojsk oraz umieszczono objaśnienia w legendzie. Na mapie dokładnie zaznaczono umocnienia twierdzy Szczecin ze szkicem kwartałów zabudowy, portem oraz ważniejszymi budowlami (Zamek Książąt Pomorskich, kościoły Najświętszej Marii Panny, św. Jakuba, św. Jana).